ÚvodČlánkyFórumMapa členůVtipyBlbinkyFAQAutořiKontaktRSS

Podmínky používání materiálů dostupných na WWW serveru VySemNesmite

Máte oprávnění používat materiály ze serveru VySemNesmite za předpokladu, že

  • všechny kopie (tištěné či v elektronické podobě) budou zahrnovat informaci o zdroji (tj. budou vytištěny či uloženy v podobě v jaké jsou na tomto serveru včetně hlavičky a paty)
  • použití těchto dokumentů z tohoto serveru je určeno pouze pro informativní, nekomerční nebo osobní účely a tyto dokumenty nebudou zkopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači ani jinak šířeny v žádném druhu média bez dohody s autorem
  • dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány

Použití za jiným účelem je trestné podle autorského, občanského nebo trestního práva.

Tato práva se vztahují na původní materiály vytvořené autory či spolupracovníky VySemNesmite, nevztahují se na volně šířené materiály jiných autorů, které jsou na VySemNesmite zveřejněny.

Úplné nebo částečné kopírování či imitování designu stránek VySemNesmite je zakázáno. Žádná loga, grafika či obrázky nesmí být bez výslovného souhlasu autorů kopírovány ani rozšiřovány.

Server VySemNesmite věnuje maximální pozornost ověřování a kontrolu zveřejněných materiálů, přesto neručí za správné použití či vhodnost zveřejněných materiálů pro jakýkoliv účel použití. Materiály jsou poskytovány "Tak jak jsou", bez jakékoliv záruky. Server VySemNesmite se zříká všech záruk a podmínek při užívání těchto materiálů i za předpokladu správného použití pro odpovídající účel. Server VySemNesmite nenese zodpovědnost za přímé či nepřímé finanční ani majetkové újmy, sníženou použitelnost majetku, poškození smluvních vztahů, protiprávní jednání, poškození zdraví ani za jakékoliv jiné újmy v souvislosti s používáním zveřejněných materiálů.

Zveřejněné materiály mohou obsahovat neaktuální informace, technické nepřesnosti, typografické či pravopisné chyby.


ODKAZY NA SERVERY TŘETÍCH STRAN

Servery na které směřují odkazy ze serveru VySemNesmite, nejsou serverem VySemNesmite kontrolovány. Server VySemNesmite nenese odpovědnost za obsah, funkčnost, aktualizace či seriózní obsah (popup reklama, viry, dialery nezákonný obsah apod.) žádného z odkazovaných serverů, ani za odkazy na odkazovaných serverech. VySemNesmite poskytuje tyto odkazy jako doplněk nabízené služby a zahrnutí odkazu na serveru VySemNesmite neznamená, že je serverem VySemNesmite doporučen či schválen.


OBSAH SERVERU VYSEMNESMITE

Provozovatel serveru VySemNesmite věnuje velkou péči kontrole obsahu serveru VySemNesmite, přesto nenese žádnou zodpovědnost za neodhalení závadného obsahu přidaného na server VySemNesmite čtenáři či jinými návštěvníky serveru VySemNesmite, prostřednictvím některého z webových rozhraní, či v případě nezákonného útoku na integritu či obsah serveru VySemNesmite.


OCHRANNÉ ZNÁMKY

Názvy skutečných společností a produktů zde uvedených mohou být ochranné známky příslušných vlastníků. Společnosti, organizace, produkty, osoby nebo události zde uváděné jako příklady jsou smyšlené. Jakákoli spojitost s kteroukoli skutečnou společností, organizací, produktem, osobou či událostí není zamýšlená a nelze ji vyvozovat.

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

© 2005 - 2024 VySemNesmíte.cz, Design: © 2009 jenda^^
Nikdo nesmí bez souhlasu autorů kopírovat grafiku, texty ani cokoliv jiného z těchto stránek. Veškeré informace uveřejněné na těchto stránkách jsou určené pouze pro vzdělávací účely a nesmí být použity pro komerční využití nebo v rozporu se zákony. Autoři nenesou odpovědnost za nevhodné použití dat z těchto stránek. Podrobnější podmínky.